Prostatakreft

Prostatakreft er en kompleks sykdom som rammer millioner av menn over hele verden [1-3]. Sykdommen er den nest vanligste kreftformen hos menn etter lungekreft, og utgjør 7 % av nydiagnostiserte krefttilfeller globalt [1, 2]. Samlet sett er prostatakreft en av de vanligste solide maligne kreftsykdommene. Hvert år blir mer enn 1,2 millioner nye tilfeller diagnostisert globalt, med prostatakreftrelaterte dødsfall som overstiger 350 000, noe som gjør det til en av de viktigste årsakene til kreftrelatert død hos menn [1, 2, 4, 5].

Prostatakjertelen er et mannlig reproduktivt hjelpeorgan som ligger under blæren og det omkringliggende urinrøret, og dens hovedfunksjon er å opprettholde levedyktighet for sædceller [2, 6]. Cellene i prostatakjertelen gir ofte opphav til svulster, oftest i midten til slutten av livet [2, 7]. Risikoen for prostatakreft øker raskt med alderen og mer enn 85 % av nydiagnostiserte menn er eldre enn 60 år [1-3, 8]. Derfor er forekomsten av prostatakreft høyere i land med høyere forventet levealder, som USA og Storbritannia.

Prognose varierer sterkt med alder, etnisitet, genetisk bakgrunn og stadium av progresjon [1-3]. Ved diagnose er de fleste prostatakreft lokale og asymptomatiske. Kliniske tegn assosiert med prostatakreft inkluderer forhøyede proteinnivåer av PSA ved laboratorietesting og et unormalt prostatafunn ved rektalundersøkelse. Blant de få pasientene hvor prostatakreft er metastatisk på diagnosetidspunktet, kan smerte i skjelettet være det fremtredende symptomet, fordi bein er det dominerende stedet for prostatakreftmetastaser [9]. Metastase er spredning av kreftceller fra stedet der de først oppsto til en annen del av kroppen.

For noen menn innebærer det å leve med prostatakreft å administrere en tilpasset behandlingsplan for en saktevoksende og ofte indolent svulst. Imidlertid kan tilbakefall av sykdom (forverring, tilbakefall) etter behandling også forventes for mange, som kan være raske, aggressive og i noen tilfeller ikke respondere på standard behandling. Foreløpig er det ingen nøyaktig metode for å forutsi aggressive fra saktevoksende svulster [2].

Prognosen for prostatakreft er svært varierende og avhengig av svulstgrad og stadium ved diagnosen. Dagens tidlige deteksjonsmetoder, som PSA-testing og digital rektalundersøkelse, muliggjør diagnostisering hos de fleste menn på et tidlig sykdomsstadium. Omtrent 80 % av mennene er diagnostisert med lokal sykdom som er fullt innenfor prostatakjertelen, ca. 15 % med lokoregionale metastaser (lokale positive lymfeknuter), og ca. 5 % med fjernmetastaser [2, 3]. Pasienter med lokal sykdom har generelt en gunstig prognose med 99 % total overlevelse ved 10 år og lav til middels risiko for tilbakefall, gitt at sykdommen oppdages og behandles på et tidlig stadium [2].

For menn med nylig diagnostisert prostatakreft inkluderer de viktigste faktorene ved valg av første behandling blant annet omfanget av sykdommen, sykdomsstadiet og svulstens molekylære egenskaper, serum-PSA-nivå, potensielle komplikasjoner med ulike behandlingstilnærminger, pasientens generelle medisin. tilstand, alder og komorbiditet, samt individuelle preferanser.

Behandling for sykdommen er basert på risiko-stratifisering av pasienter gitt av amerikanske retningslinjer [10] og i samsvar med britiske [11] og norske retningslinjer [12]. Sykdommen er kategorisert til klinisk lokal svært lav-risiko, lav-risiko, middels risiko og høyrisiko prostatakreft og klinisk lokalt avansert eller svært høyrisiko prostatakreft. For lokal sykdom og svært lav til middels risiko for prostatakreft inkluderer behandlingsalternativer aktiv overvåking, redundant prostatektomi (kirurgi for å fjerne en del av eller hele prostatakjertelen), brakyterapi (intern strålebehandling) eller ekstern strålebehandling.

For prostatakreft med middels risiko og en mer ugunstig histologi (på grunn av økt risiko for tilbakefall av sykdom) anbefales hormonbehandling, også kjent som androgen deprivasjonsterapi (ADT), som en del av en kombinasjonsbehandling. Målet med denne behandlingen er reduksjon av mannlige hormoner i kroppen, kalt androgener, eller å stoppe dem fra å opprettholde prostatakreftcellevekst. Aktiv overvåking er ikke indisert for pasienter med ugunstig sykdom med middels risiko [13].

For lokal høyrisiko eller lokalt avansert prostatakreft med svært høy risiko inkluderer standardbehandling strålebehandling (kombinasjon av ekstern og intern strålebehandling) og langvarig hormonbehandling, eller grundig prostatektomi [10]. Menn hvis sykdom forverres (tilbakefall) etter prostatektomi, behandles med redningsstrålebehandling og/eller hormonbehandling for lokalt tilbakefall, eller med hormonbehandling kombinert med kjemoterapi eller nye androgensignalmålrettede midler for tilbakefall [2].

ADT er et vanlig førstelinjealternativ for menn med avansert prostatakreft, men flertallet av pasientene utvikler seg til tross for androgen (hormonell) mangel, og prostatakreften anses da som kastrasjonsresistent og uhelbredelig. For menn med metastatisk og ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft har flere aktive behandlingsformer dukket opp. Gjeldende behandlingsalternativer inkluderer androgenreseptormålrettede midler, kjemoterapi, radionuklider (radioaktive elementer) og PARP-hemmeren Olaparib som er en type målrettet kreftmedisinsk behandling [2].

Foreløpig har forskning som mål å fremme oppdagelse, behandling og resultater av prostatakreft, inkludert å skaffe seg inngående kunnskap om den grunnleggende biologien i alle stadier av sykdommen.

Referanser

1. Bray, F., et al., Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin, 2018. 68(6): p. 394-424.

2. Rebello, R.J., et al., Prostate cancer. Nature Reviews Disease Primers, 2021. 7(1): p. 9.

3. Siegel, R.L., K.D. Miller, and A. Jemal, Cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin, 2018. 68(1): p. 7-30.

4. Dy, G.W., et al., Global Burden of Urologic Cancers, 1990-2013. Eur Urol, 2017. 71(3): p. 437-446.

5. Wong, M.C., et al., Global Incidence and Mortality for Prostate Cancer: Analysis of Temporal Patterns and Trends in 36 Countries. Eur Urol, 2016. 70(5): p. 862-874.

6. Verze, P., T. Cai, and S. Lorenzetti, The role of the prostate in male fertility, health and disease. Nat Rev Urol, 2016. 13(7): p. 379-86.

7. Attard, G., et al., Prostate cancer. Lancet, 2016. 387(10013): p. 70-82.

8. Crawford, E.D., Epidemiology of prostate cancer. Urology, 2003. 62(6 Suppl 1): p. 3-12.

9. Mary-Ellen Taplin, M., Clinical presentation and diagnosis of prostate cancer. UpToDate, 2022.

10. Prostate cancer NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines), 2022.

11. Prostate cancer BMJ Best Practice, 2002.

12. Prostatakreft – handlingsprogram. Helsedirektoratet, 2022.

13. Eric A Klein, M., Localized prostate cancer: Risk stratification and choiceof initial treatment. UpToDate, 2022.

We put the patient first
1. Access our secure portal to safely discuss your health information.
2. Fill a non-commitment form in the secure portal about your condition and preferences.
3. Our scientific team will evaluate your case and we will contact you with an offer.
Fornavn
Etternavn
E-post
Telefonnummer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Coremine Vitae logoLogo
Coremine Vitae provides patient-precise reports about treatment options for cancer diagnosis and other life-altering diseases.
Contact
Coremine Vitae AS
Klaus Torgårds vei 3, 0372
Oslo,Norway.
contact@coreminevitae.com