As a cancer patient, you often have more options than you are aware of

A precision medicine report open doors for treatment opportunities by informing you of these options.

We put the patient first

Send me an example report

Thank you! Your submission has been received!
oops! something went wrong.
try again.

"Gjennom samarbeidet med Coremine Vitae har mange av Hjernesvulstforeningens medlemmer fått tilgang på sin egen CoreMine Vitae-rapport som et supplement til sin ordinære behandling.
Hjernesvulstpasienter i Norge har ikke noe standardisert verktøy for samvalg og beslutningsstøtte.
Gjennom rapporten har de fått råd om aktuelle behandlinger som er tilpasset deres personlige medisinske profil, basert på deres genetiske profil og sykdom. Rapporten har dermed medvirket til at pasienter i større grad kan ta beslutninger om behandling og muligheter for deltakelse i kliniske studier, gjennom å legge bedre til rette for samvalg."

Visste du at...

I Norden finnes det per i dag mer enn 5 kliniske studier som rekrutterer pasienter med trippel negativ brystkreft. Deltar du i en klinisk studie, kan du få tilgang til den nyeste behandlingen før den er allment tilgjengelig.
Learn More

Send me a breast cancer scientific overview

Thank you! Your submission has been received!
oops! something went wrong.
try again.
HOW THE COREMINE VITAE REPORT WORKS
How to get started
1.
Access our secure portal to safely discuss your health information.
2.
Fill a non-commitment form in the secure portal about your condition and preferences.
3.
Our scientific team will evaluate your case and we will contact you with an offer.
Access our secure portal now
Explore our service with no commitment
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
HOW DO WE DO IT
We aim to empower you as a patient with personalized information about your disease and possible treatment options.
As a patient you might have difficult choices ahead of you.
Normally, with your diagnosis,
your doctor will explain what treatment
has worked best for most people.
This is called standard of care.
But each person and each case is unique, and different people might benefit from different treatment.
This is called precision medicine.
You can get access to personalised treatment by providing your doctor with more specific information about your case.
In Coremine Vitae, a multidisciplinary team will work on your case and compile evidence based information on your disease and your genetic profile.
This information is unique to you, like your fingerprint.
A scientist from our team will explain to you and your doctor all your treatment options, including clinical trials and emerging treatments.
Now, you and your doctor can take the most informed decision about what treatment option is best for you.
Testimonials

WHAT OTHER PATIENTS SAY

The Coremine Vitae report helped me in my medical evaluation. It also helped me take the right decision as to which surgery and treatment I should have in line with my surgeon and doctor’s recommendation. It helped me see the global context as the report gave insight on what goes on in other countries and mentioned the medical trials taking place. It also helped me ask the right questions to my surgeon and oncologist.

Breast Cancer Patient, London, England

Vi ble gjort kjent med Coremine Vitae via bekjente etter at vår sønn fikk påvist uhelbredelig kreft. Fra vår første kontakt opplevde vi at teamet var seriøse og profesjonelle. Vi ble godt ivaretatt, og det var viktig å kunne diskutere våre tanker og spørsmål med noen utenfor det offentlige systemet som innehadde den nødvendige kompetansen. I vår situasjon var det viktig å være oppdatert på den nyeste forskningen og vite at ingenting skulle være uprøvd. Ettersom det offentlige er bundet av et strengt rammeverk med hensyn til hva som er etablert behandling og det tar lang tid fra utprøving av nye legemidler til det blir tilgjengelig i klinikken, var Coremine Vitae essensielt for oss.

Ragnhild Hylland Hansen, mor til pasient

Coremine Vitae har vært og er en god støtte for meg og min ektemann. Materialet fra Coremine Vitae har økt vårt kompetansenivå om kreftsykdommen og gjort oss i stand til å stille relevante spørsmål om behandlingsvalg, og ved behov også utfordre behandlende leger, både på onkologisk og kirurgisk avdeling. Vi er godt fornøyde med dialogen med Coremine Vitae. De yter svært god service, er effektive og tilgjengelige.

Ingjerd Vestengen, Pasient

Gjennom samarbeidet med PubGene har mange av Hjernesvulstforeningens medlemmer fått tilgang på sin egen CoreMine Vitae rapport som et supplement til sin ordinære behandling. Hjernesvulstpasienter i Norge har ikke noe standardisert verktøy for samvalg og beslutningsstøtte. Gjennom rapporten har de fått råd om aktuelle behandlinger som er tilpasset deres personlige medisinske profil, basert på deres genetiske profil og sykdommen. Rapporten har dermed medvirket til at pasienten i større grad kan ta beslutninger om behandling og muligheter for deltakelse i kliniske studier, gjennom å legge bedre til rette for samvalg.

Rolf J. Ledal, Generalsekretær i Hjernesvulstforeningen

A SCIENTIST SAYS
A collection of resources curated by our scientific team