Har du fått en livsendrende diagnose?

Coremine Vitae finner den mest persontilpassede behandlingen for deg

Hva skjer etter du har fått en diagnose?

Vi gir deg en oversikt over standardbehandling i Norge og internasjonalt slik at du kan være trygg på at du får beste behandling som er tilgjengelig for deg.

Visste du at dine biomarkører er avgjørende for valg av behandling?

Dine biomarkører kan ha stor betydning for valg av behandling, og er utgangspunktet for persontilpasset medisin. Vårt analyseteam forklarer deg hva disse betyr for deg, og hvilke biomarkører det er nyttig å teste for.

Kliniske studier og utprøvende behandling kan være et viktig alternativ

Coremine Vitae gir oversikt over kliniske studier og utprøvende behandlinger som kan være aktuelle for deg, bade lokalt og internasjonalt. ​
Credit card mockups
Hvordan fungerer tjenesten?
Som pasient kan du ha vanskelige valg foran deg.
Vanligvis vil legen din forklare deg hvilken behandling som har fungert best for de fleste. Dette kalles standardbehandling.
Men hver person og hvert sykdomstilfelle er unikt, og ulike mennesker kan ha nytte av ulik behandling. Dette kalles presisjonsmedisin.
Du kan få tilgang til en mer persontilpasset behandling ved å gi legen din mer spesifikk informasjon om din situasjon og sykdom.
I Coremine Vitae vil et tverrfaglig team jobbe for deg ved å samle evidensbasert informasjon om din sykdom og din genetiske profil.
Informasjonen presenteres i det vi kaller en Coremine Vitae rapport, og er unik for deg.
En analytiker fra vårt team vil forklare deg og din lege alle behandlingsalternativene dine, inkludert kliniske studier og nye behandlinger.
Nå kan du og din lege ta den mest informerte beslutningen om hvilken behandlingsstrategi som er best for deg.
FORDI DIN HELSE ER UNIK
VÅRE PASIENTER

Vi hjelper pasienter

med kunnskap og trygghet rundt egen sykdom

"Materialet fra Coremine Vitae har økt vårt kompetansenivå om kreftsykdommen og gjort oss i stand til å stille relevante spørsmål om behandlingsvalg, og ved behov også utfordre behandlende leger, både på onkologisk og kirurgisk avdeling."
Ingjerd Vestengen
Pasient

"Fra vår første kontakt opplevde vi at teamet var seriøse og profesjonelle. Vi ble godt ivaretatt, og det var viktig å kunne diskutere våre tanker og spørsmål med noen utenfor det offentlige systemet som innehadde den nødvendige kompetansen."
Ragnhild Hylland Hansen
Mor til pasient

"Jeg vil anbefale en Coremine Vitae rapport til alle som har muligheten til det!
Alt foregår svært trygt, respektfullt, og veldig hyggelig. En fantastisk og seriøs bedrift, som jeg håper mange får glede av! (når man først er så uheldig å bli syk, mener jeg)"
Eva Helen Moen
Pasient
VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Sykehus, private klinikker og pasientforeninger

Vi samarbeider med offentlige sykehus, private klinikker og pasientforeninger. Kontakt oss gjerne for å diskutere et mulig samarbeid.
Våre samarbeidspartnere
"Gjennom samarbeidet med Coremine Vitae har mange av Hjernesvulstforeningens medlemmer fått tilgang til sin egen Coremine Vitae rapport som et supplement til sin ordinære behandling.

Gjennom rapporten har de fått informasjon om aktuelle behandlinger som er tilpasset deres personlige medisinske profil, basert på deres genetiske profil og sykdom. Rapporten har dermed medvirket til at pasienter i større grad kan ta beslutninger om behandling og muligheter for deltakelse i kliniske studier, gjennom å legge bedre til rette for samvalg."
Rolf J. Ledal
Generalsekretær i Hjernesvulstforeningen
KONTAKT OSS FOR EN KOSTNADSFRI EVALUERING AV DINE JOURNALER
1. Vennligst send oss en henvendelse via skjema til høyre.
2. Vår pasientkoordinator vil ta kontakt med deg så fort som mulig, alltid innen to virkedager.
3. Du kan også sende oss mail: contact@coreminevitae.com eller ringe vår pasientkoordinator på +47 457 37 749
Fornavn
Etternavn
E-post
Telefonnummer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.