Coremine Vitae hjelper deg

Som kreftpasient har du ofte flere muligheter enn du er klar over

En presisjonsmedisinrapport åpner dører for behandlingsmuligheter ved å informere deg om disse alternativene. Med Coremine Vitae får du et tverrfaglig team av forskere og leger som jobber med din sak. Teamet er her for å gi deg og legen din persontilpasset evidensbasert informasjon om dine mulige behandlingsalternativer.

Se forklaringsvideo
Fornavn
Etternavn
E-post
Telefonnummer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Erfaringer

Vi ble godt ivaretatt, og det var viktig å kunne diskutere våre tanker og spørsmål med noen utenfor det offentlige systemet som innehadde den nødvendige kompetansen. I vår situasjon var det viktig å være oppdatert på den nyeste forskningen og vite at ingenting skulle være uprøvd. Ettersom det offentlige er bundet av et sterkt rammeverk med hensyn til hva som er etablert behandling og det tar lang tid fra utprøving av nye legemidler til det blir tilgjengelig i klinikken, var Coremine Vitae essensielt for oss.

Mor til pasient
Ragnhild Hylland Hansen

Coremine Vitae har vært og er en god støtte for meg og min ektemann. Materialet fra Coremine Vitae har økt vårt kompetansenivå om kreftsykdommen og gjort oss i stand til å stille relevante spørsmål om behandlingsvalg, og ved behov også utfordret behandlende leger, både på onkologisk og kirurgisk avdeling. Vi er godt fornøyde med dialogen med Coremine Vitae. De yter svært god service, er effektiv og tilgjengelig.

Pasient
Ingjerd Vestengen

Hjernesvulstpasienter i Norge har ikke noe standardisert verktøy for samvalg og beslutningsstøtte. Gjennom rapporten har de fått råd om aktuelle behandlinger som er tilpasset deres personlige medisinske profil, basert på deres genetiske profil og sykdom. Rapporten har dermed medvirket til at pasienter i større grad kan ta beslutninger om behandling og muligheter for deltakelse i kliniske studier, gjennom å legge bedre til rette for samvalg.

Generalsekretær i Hjernesvulstforeningen
Rolf J. Ledal
#VerdensKreftdag

I dag markeres Verdens kreftdag

Frida, vår CEO ble diagnostisert med brystkreft i 2019.

Det var sommerferie og hun var syv måneder på vei med barn nummer to. Tanken på brystkreft gikk fra å være ikke eksisterende, til å ta over hele eksistensen.

read more
go to the science blog

Hvordan komme i gang?

1. Gå til vår sikre pasientportal for trygt å diskutere helseinformasjonen din.

2. Fyll ut et forpliktelsesskjema i den sikre portalen om din tilstand og preferanser.

3. Vårt analyseteam vil vurdere din sak og vi vil kontakte deg med et tilbud.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan funker det?

Hvem er Coremine Vitae

Vi gir pasientnøyaktige rapporter om behandlingsalternativer for kreftdiagnose og andre livsendrende sykdommer.

Hvordan vi jobber

Med Coremine Vitae får du et tverrfaglig team av forskere og leger som jobber med din sak .
Teamet er her for å gi deg og legen din persontilpasset evidensbasert informasjon om dine mulige behandlingsalternativer.

Hvordan komme i gang


1. Gå til vår sikre pasientportal for trygt å diskutere helseinformasjonen din.

2. Fyll ut et forpliktelsesskjema i den sikre portalen om din tilstand og preferanser.

3. Vårt analyseteam vil vurdere din sak og vi vil kontakte deg med et tilbud.

Ask a Scientist

Ask a scientist section was created to help individuals understand the basics of science, scientific research, medicine and more.