Hvem vi hjelper

Vi hjelper pasienter som har fått en kreftdiagnose.
Vi har erfaring med pasienter som er nylig diagnostisert, pasienter under behandling og pasienter i stabil tilstand.
Det er også mulig for pårørende å administrere Coremine Vitae prosessen på vegne av pasient.

Kontakt oss for en kostnadsfri evaluering av dine medisinske journaler og få et uforpliktende tilbud.

Hva vi kan gjøre for deg

Vårt tverrfaglige team gir deg kunnskap slik at du får oversikt over egen helsesituasjon.
Vi finner evidensbasert informasjon om behandlingsalternativer som er relevant for akkurat deg.

Vi hjelper deg med å bli en informert pasient slik at du kan ta del i beslutninger om egen helse.


Hvordan bruke tjenesten

Informasjonen fra oss er utviklet for å dele med din behandlende lege slik at dere sammen kan ta de beste beslutningene for deg.

Det vil gi deg kunnskap i møte med helsevesenet og gi din lege den mest oppdaterte forskningen skreddersydd for ditt tilfelle.
COREMINE VITAE TJENESTEN

OM COREMINE VITAE TJENESTEN
Når du bestiller Coremine Vitae tjenesten får du en dedikert pasientkoordinator som følger deg underveis. Du vil alltid kunne ta kontakt med oss med dine spørsmål.
Informasjonen fra oss er ment for å ta med til din behandlende lege slik at dere kan ta den beste beslutningen for din helse.
Coremine Vitae tjenesten vil være et bidrag til et bedre beslutningsgrunnlag. Du vil få presentert informasjonen fra oss i et møte der du kan stille de spørsmålene du måtte ha til vårt tverrfaglige analyseteam.

Vi er her for å støtte deg slik at du får det best mulig i tiden fremover.

Core Rapport

En oversikt over dine tidligere, nåværende og mulige fremtidige behandlingsalternativer innenfor standardbehandlinger, i tillegg til evidensbasert relevant informasjon om ditt sykdomstilfelle. Vi finner den informasjonen du trenger i din situasjon.
Les mer

Biomarkører

Oversikt over dine biomarkører og hva de betyr for deg. I tillegg får du informasjon om biomarkører det kan være nyttig for deg å teste for.
Les mer

Kliniske studier og utprøvende behandlinger

Evidensbasert informasjon om kliniske studier og utprøvende behandlinger som er relevante for deg.
Les mer
Credit card mockups
KONTAKT OSS FOR EN KOSTNADSFRI EVALUERING AV DINE JOURNALER
1. Vennligst send oss en henvendelse via skjema til høyre.
2.
Vår pasientkoordinator vil ta kontakt med deg så fort som mulig, alltid innen to virkedager.
3. Du kan også sende oss mail: contact@coreminevitae.com eller ringe vår pasientkoordinator på +47 457 37 749
Fornavn
Etternavn
E-post
Telefonnummer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

CORE RAPPORT

STANDARDBEHANDLINGER - DITT KLINISKE VEIKART
Teamet vårt vil lage en oversikt over dine tidligere, nåværende og mulige fremtidige behandlingsalternativer innenfor standardbehandlinger. Ansvarlig analytiker vil sammenligne lokale retningslinjer med internasjonale retningslinjer. Denne delen vil gi deg en forsikring om at behandlingen du har fått så langt er gullstandarden på markedet.
GENERELL SYKDOMSINFORMASJON
Her vil du få relevant informasjon om din diagnose som er validert av våre analytikere. Vi sorterer informasjonen som finnes slik at du får kunnskap du kan stole på.
KUNNSKAPSHEFTE
Her får du nyttig informasjon om persontilpasset medisin, biomarkører og andre viktige begreper som er viktig for deg som pasient å kjenne til. Denne kunnskapen gjør det lettere å forstå innholdet i rapporten din, men vil også gjøre deg til en mer informert pasient i møte med helsevesenet.
LIVSSTIL
Denne modulen gir deg kunnskap basert på forskning som kan ha en positiv innvirkning for deg både psykisk og fysisk, forbedre livskvaliteten og gi andre helsemessige fordeler som er relatert til endringer i livsstil. I tillegg inneholder den kunnskap om hvordan du best kan leve livet ditt for å redusere risikoen for tilbakefall av kreft og/eller redusere bivirkninger av behandlingen.

BIOMARKØRER

DINE BIOMARKØRER
Dine medisinske journaler forteller oss hvilke biomarkører du har blitt testet for. Ansvarlig analytiker vil forklare deg hva din biomarkørstatus kan bety for deg.

Din biomarkørstatus kan avgjøre om du er kvalifisert for å få en målrettet terapi, enten som en del av standardbehandlingen eller gjennom kliniske studier eller off-label bruk.

Dine biomarkører kan også forutsi resultatet av en behandling og fortelle deg hvor sannsynlig prognosen for en behandling vil være. Det gir også informasjon om hvorvidt det er en bestemt komponent i en behandling som kan være mer giftig enn andre. I denne modulen vil vi gi deg en liste over potensielle biomarkører som ennå ikke er testet som kan være fordelaktige å teste for.

Vi tilbyr ikke genetisk testing, men kan hjelpe deg med å finne ut hvor du kan teste for flere biomarkører.

KLINISKE STUDIER OG UTPRØVENDE BEHANDLINGER

KLINISKE STUDIER OG NYE BEHANDLINGER
Ansvarlig analytiker finner relevante kliniske studier som du kan være kandidat for å delta i. Søket vil være basert på dine preferanser på stadier i de kliniske studiene, samt geografisk lokasjon.

Du får evidensbasert informasjon om målrettede behandlinger som ikke er inkludert i standardbehandlingen eller som kan brukes som tillegg til en behandling, noe som gir deg tilgang til et mer persontilpasset behandlingsalternativ.

I denne modulen gir vi deg også en liste over de mest lovende nye behandlingene som sannsynligvis vil være tilgjengelige for deg. Dette kan være gjennom en klinisk studie eller som off-label bruk.

Vi kan ikke søke om tilgang til kliniske studier for deg, men vi kan hjelpe deg med å finne ut hvor og hvordan du skal søke.

HVORDAN FUNGERER PERSONTILPASSET MEDISIN?
HVORDAN FUNGERER COREMINE VITAE TJENESTEN?
Som pasient kan du ha vanskelige valg foran deg.
Vanligvis vil legen din forklare deg hvilken behandling som har fungert best for de fleste. Dette kalles standardbehandling.
Men hver person og hvert sykdomstilfelle er unikt, og ulike mennesker kan ha nytte av ulik behandling. Dette kalles presisjonsmedisin.
Du kan få tilgang til en mer persontilpasset behandling ved å gi legen din mer spesifikk informasjon om din situasjon og sykdom.
I Coremine Vitae vil et tverrfaglig team jobbe for deg ved å samle evidensbasert informasjon om din sykdom og din genetiske profil.
Informasjonen presenteres i det vi kaller en Coremine Vitae rapport, og er unik for deg.
En analytiker fra vårt team vil forklare deg og din lege alle behandlingsalternativene dine, inkludert kliniske studier og nye behandlinger.
Nå kan du og din lege ta den mest informerte beslutningen om hvilken behandlingsstrategi som er best for deg.
KONTAKT OSS FOR EN KOSTNADSFRI EVALUERING AV DINE JOURNALER
1. Vennligst send oss en henvendelse via skjema til høyre.
2.
Vår pasientkoordinator vil ta kontakt med deg så fort som mulig, alltid innen to virkedager.
3. Du kan også sende oss e-post: contact@coreminevitae.com
Ikke send sensitiv informasjon på e-post.
Fornavn
Etternavn
E-post
Telefonnummer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Coremine Vitae logoLogo
Coremine Vitae tilbyr persontilpassede rapporter om behandlingsalternativer for pasienter med en kreftdiagnose eller annen livsendrende sykdom.
Contact
Coremine Vitae AS
Klaus Torgårds vei 3, 0372
Oslo, Norway.
E-post: contact@coreminevitae.com
Tlf: +47 457 37 749