We put the patient first
1. Access our secure portal to safely discuss your health information.
2. Fill a non-commitment form in the secure portal about your condition and preferences.
3. Our scientific team will evaluate your case and we will contact you with an offer.
Fornavn
Etternavn
E-post
Telefonnummer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ragnhild Hylland Hansen, mor til pasient

Pasient

Vi ble gjort kjent med Coremine Vitae via bekjente etter at vår sønn fikk påvist uhelbredelig kreft. Fra vår første kontakt opplevde vi at teamet var seriøse og profesjonelle. Vi ble godt ivaretatt, og det var viktig å kunne diskutere våre tanker og spørsmål med noen utenfor det offentlige systemet som innehadde den nødvendige kompetansen. I vår situasjon var det viktig å være oppdatert på den nyeste forskningen og vite at ingenting skulle være uprøvd. Ettersom det offentlige er bundet av et strengt rammeverk med hensyn til hva som er etablert behandling og det tar lang tid fra utprøving av nye legemidler til det blir tilgjengelig i klinikken, var Coremine Vitae essensielt for oss.

Vi ble gjort kjent med Coremine Vitae via bekjente etter at vår sønn fikk påvist uhelbredelig kreft. Fra vår første kontakt opplevde vi at teamet var seriøse og profesjonelle. Vi ble godt ivaretatt, og det var viktig å kunne diskutere våre tanker og spørsmål med noen utenfor det offentlige systemet som innehadde den nødvendige kompetansen.  

I vår situasjon var det viktig å være oppdatert på den nyeste forskningen og vite at ingenting skulle være uprøvd. Ettersom det offentlige er bundet av et strengt rammeverk med hensyn til hva som er etablert behandling og det tar lang tid fra utprøving av nye legemidler til det blir tilgjengelig i klinikken, var Coremine Vitae essensielt for oss.  

Vi hadde behov for noen som kunne hjelpe oss å sjekke all tilgjengelig informasjon og sortere materialet slik at det som ble videreformidlet til oss var evidensbasert og kvalitetssikret kunnskap. Det gav oss trygghet og håp. Teamet var også lett tilgjengelige for oss på telefon og hvis vi ønsket et møte ble dette raskt planlagt og gjennomført. Det var godt å ha muligheten til jevnlige oppdateringer på siste oppdaterte kunnskap/forskning og vite at noen jobbet for oss parallelt. Møtene var også en viktig arena for å få formidlet kunnskapen på en forståelig måte for oss som ikke har medisinsk-faglig bakgrunn. Kompleksiteten i fagfeltet gjør det utfordrende å forstå begrensninger og sammenhenger og det var fint å ha en arena hvor det er tid og rom til å spørre om «alt».

Håpet er essensielt når man er i en slik situasjon for å kunne holde ut all usikkerhet om fremtiden. Teamet var profesjonelle når det gjaldt å formidle balansen mellom håp og realisme. Dette bidro til en bedre livskvalitet både for vår sønn og oss som pårørende. Vi opplevde samtalene som støttende og ivaretagende og dette gav trygghet i en vanskelig livssituasjon.

Coremine Vitae gav et bedre grunnlag for å ta beslutninger om videre behandlingsvalg og denne kunnskapen er viktig for å få en så persontilpasset og målrettet behandling som mulig. Denne kompetansen og kunnskapen skulle vi ønske at sykehusene og behandlere kunne hatt tilgang til for å kunne komplementere beslutningsgrunnlaget for behandling.  

Vi er svært takknemlige for all hjelp og støtte vi har fått av teamet i denne tiden.

Coremine Vitae logoLogo
Coremine Vitae provides patient-precise reports about treatment options for cancer diagnosis and other life-altering diseases.
Contact
Coremine Vitae AS
Klaus Torgårds vei 3, 0372
Oslo,Norway.
contact@coreminevitae.com