We put the patient first
1. Access our secure portal to safely discuss your health information.
2. Fill a non-commitment form in the secure portal about your condition and preferences.
3. Our scientific team will evaluate your case and we will contact you with an offer.
Fornavn
Etternavn
E-post
Telefonnummer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ingjerd Vestengen, Pasient

Pasient

Coremine Vitae har vært og er en god støtte for meg og min ektemann. Materialet fra Coremine Vitae har økt vårt kompetansenivå om kreftsykdommen og gjort oss i stand til å stille relevante spørsmål om behandlingsvalg, og ved behov også utfordre behandlende leger, både på onkologisk og kirurgisk avdeling. Vi er godt fornøyde med dialogen med Coremine Vitae. De yter svært god service, er effektive og tilgjengelige.

Coremine Vitae har vært og er en god støtte for meg og min ektemann. Jeg har tarmkreft med spredning til lever, hvor levermetastasen p.t. ikke er operabel.

Coremine Vitae har utarbeidet dokumentasjon til meg basert på min diagnose, informasjon fra offentlig sykehus, fakta fra gentester m.m. Materialet fra Coremine Vitae har økt vårt kompetansenivå om kreftsykdommen og gjort oss i stand til å stille relevante spørsmål om behandlingsvalg, og ved behov også utfordre behandlende leger, både på onkologisk og kirurgisk avdeling.

Rapporten fra Coremine Vitae og samtalene vi har hatt med behandlende leger underveis i sykdomsforløpet har også gitt oss trygghet for at valgt behandling er den beste for meg.

Vi synes også det er av stor verdi at Coremine Vitae sine fagpersoner har høy anerkjennelse og god dialog med både det onkologiske og kirurgiske fagmiljøet på offentlige sykehus (for vår del snakk om ulike avdelinger på OUS). Vi mener det er svært viktig med et godt samarbeid mellom pasient, offentlige sykehus, private klinikker og andre fagmiljøer som f.eks Coremine Vitae. En forutsetning for dette er etter vårt skjønn god dialog og gjensidig respekt partene imellom.  

Vi kan komme i en situasjon hvor behandling i utlandet må vurderes. Fra Coremine Vitae har vi fått informasjon om relevante studier både i Norge og utlandet. Dersom behandling i utlandet blir aktuelt, antar vi at deler av materialet fra Coremine Vitae kan benyttes som underlag for dokumentasjon som ulike sykehus i utlandet vil etterspørre.  

Vi er godt fornøyde med dialogen med Coremine Vitae. De yter svært god service, er effektive og tilgjengelige. Det er tillitvekkende at de ikke henter inntekter gjennom payback-ordninger med ulike behandlingsinstitusjoner og /eller sykehus i inn- og utland. For oss gir det oss en ekstra trygghet for at mottatt informasjon er objektiv.

Coremine Vitae logoLogo
Coremine Vitae provides patient-precise reports about treatment options for cancer diagnosis and other life-altering diseases.
Contact
Coremine Vitae AS
Klaus Torgårds vei 3, 0372
Oslo,Norway.
contact@coreminevitae.com