Coremine Vitae er et pasientsentrert biomedisinsk selskap

Coremine Vitae er et biomedisinsk selskap som setter pasienten i fokus. Vårt ønske er å gi alle muligheten til å motta persontilpasset medisin ved å produsere evidensbasert informasjon om de beste behandlingsalternativene basert på pasientens profil og biomarkører.

Coremine Vitae har en bred vitenskapelig bakgrunn med "state of the art"-kunnskap innen molekylærbiologi, biomedisin, onkologi og medisin.

Vårt  analyseteam har lang erfaring fra kreftforskning og klinisk pasientbehandling.

Vi har deltatt og deltar i en rekke forskningsprosjekter i samarbeid med ledende medisinske miljøer i Norge og Europa.
Header image

Hvem vi hjelper

Vi hjelper pasienter som har fått en kreftdiagnose.
Vi har erfaring med pasienter som er nylig diagnostisert, pasienter under behandling og pasienter i stabil tilstand.

Det er også mulig for pårørende å administrere Coremine Vitae prosessen på vegne av pasient.

Hva vi kan gjøre
for deg

Vårt tverrfaglige team gir deg kunnskap slik at du får oversikt over egen helsesituasjon.
Vi finner evidensbasert informasjon om behandlingsalternativer som er relevant for akkurat deg.

Vi hjelper deg med å bli en informert pasient slik at du kan ta del i beslutninger om egen helse.


Hvordan bruke Coremine Vitae tjenesten

Informasjonen fra oss er utviklet for å dele med din behandlende lege slik at dere sammen kan ta de beste beslutningene for deg.

Det vil gi deg kunnskap i møte med helsevesenet og gi din lege den mest oppdaterte forskningen skreddersydd for ditt tilfelle.

COREMINE VITAE TEAM

Maria Mastrangelopoulou
Vitenskapelig Team
Leder Analyse Team / Coremine Vitae analytiker
PhD i medisin fra Universitetet i Oslo
​Kompetanse innen nevrovitenskap og nevro-onkologi
Arne Færden
Vitenskapelig Team
Medisinsk rådgiver
Overlege og gastrointestinal kirurg
​Leder for kolorektal enhet ved AHUS (2001 - 2015)​
PhD fra Universitetet i Oslo
Frida Næss-Ulseth
Administrativt Team
Daglig leder
MSc Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU​Tidligere kreftpasient
Martine Retting
Administrativt Team
Driftssjef og Pasientkoordinator
Master i statsvitenskap fra NTNU og UiO
Ansvarlig for operativ strategi og implementering
Jorun Ruud
Administrativt Team
Styreleder
MSc Marketing Science
Over 25 års erfaring innen forretnings- og produktutvikling og ledelse
Vanessa Brito Canzonieri
Markedsføring og Salg
UX og Produktutvikling
UX og service designer
UX og produktutvikling

Rådgivere

Marit Inngjerdingen​
Rådgiver
Professor ved Farmakologisk Institutt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
​Leder forskningsgruppen "Medfødte lymfocytter og kreft"​
Gründer og daglig leder i selskapet Cellmover, som utvikler peptider for cellulær immunterapi
Mark Tyrrell
Rådgiver
Lege og medisinsk rådgiver til team
​Over 13 års erfaring som fastlege i England​
Medisinsk direktør og daglig leder i Vitae Evidence​
Bjørn Steen Skålhegg
Rådgiver
Professor ved Seksjon for molekylær ernæring, Universitetet i Oslo
Cand scient. Biokjemi UiO 1988
Dr. philos UiO 1993
Anne-Lise Børresen Dale
Rådgiver
Professor emerita ved Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Radiumhospitalet
Anne-Lise er blant de ledende genetikerne innen forskning på molekylærbiologi innen brystkreft
​I 2022 ble Anne-Lise rangert som nr. 1 i Norge i research.coms kåring av beste kvinnelige forsker​​
Werner Christie
Rådgiver
Lege og helsepolitiker
Cand.Med., Universitetet i Oslo
Tidligere Norges helseminister fra 1992 til 1995
Tor Kristian Jenssen
Rådgiver
Doktorgrad i informatikk
Over 20 års erfaring innen bioinformatikk og informatikk for presisjonsterapier​
Tor Kristian kombinerer en teknisk bakgrunn med støtte til kliniske beslutninger og QA for Coremine Vitae teamet
Bjarte Reve
Partnerutvikling
Over 20 års erfaring fra privat og offentlig helsevesen​Tidligere kommunikasjonssjef ved Akershus universitetssykehus (AHUS)​
Utviklet Helseinnovatørskolen sammen med UiO, NTNU og Karolinska Institutet

FORSKNING OG UTVIKLING

Coremine Vitae samarbeider med PubGene AS i forskningsprosjektet «Coremine Vitae – for å identifisere persontilpassede behandlingstilbud for kreftpasienter» hvor Haukeland Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet er partnere.

Forskningsprosjektet har støtte fra Norges Forskningsråd og omfatter både utvikling av analyseverktøy og implementering av Coremine Vitae-analyser for pasienter for å generere informasjon om aktuelle behandlinger. Vi samarbeider tett med PubGene AS og Vitae Evidence AS, som gir komplementær kunnskap innen bioinformatikk og verktøystøtte til våre analytikere.

Integration icon

PASIENTFORENINGER

Coremine Vitae har gjennom de to siste årene samarbeidet tett med den norske Hjernesvulstforening med tilbud om persontilpassede rapport til foreningens medlemmer.

Hjernesvulstforeningen har i overkant av 1200 medlemmer. Både de som har fått diagnosen hjernesvulst og pårørende kan bli medlemmer. Foreningen har som mål å være en støtte for disse, og bidrar til å spre kunnskap om hva det vil si å leve med denne diagnosen.Integration icon

HELSEAKTØRER

Vi benytter Helseboka for sikker kommunikasjon, samhandling og deling av dokumenter med pasienter og klinikere. I Helseboka kan pasienter lagre helseinformasjon og kommunisere med helseaktører som bruker Helseboka.

Helseboka bygger pasientens eget journalsystem for at pasientene skal være sjef over egen helse. Alt er trygt lagret i pasientenes egen helsesky.
Coremine Vitae leverer rapporter på bestilling fra behandlende leger hos Moloklinikken.

Moloklinikken er en kunnskapsbedrift som tilbyr helsetjenester innen tre hovedområder: Spesialistavdeling, Privatlegeavdeling og en avdeling for Helserådgiving. Moloklinikken Rådgiving tilbyr bistand og tilrettelegging for second opinion, og hjelp til å finne veien i et komplekst helsemarked.

Dr Jon Helge Haugnæss, Moloklinikken, Norge
​”The Coremine Vitae report provides us with cutting edge biomedical information on individual patient cases and assists us in our therapeutic recommendations.”​
Coremine Vitae logoLogo
Coremine Vitae tilbyr persontilpassede rapporter om behandlingsalternativer for pasienter med en kreftdiagnose eller annen livsendrende sykdom.
Contact
Coremine Vitae AS
Klaus Torgårds vei 3, 0372
Oslo, Norway.
E-post: contact@coreminevitae.com
Tlf: +47 457 37 749