Ofte stilte spørsmål

Hvordan får jeg tilgang til mine medisinske dokumenter?

Du kan ha tilgang til flere av dine medisinske dokumenter/journaler digitalt. Andre dokumenter kan bli forespurt fra sykehuset ditt gjennom en offisiell forespørsel sendt per post. Du kan laste ned guiden vår som forklarer hvordan du innhenter dine medisinske dokumenter/journaler her:

Download Veiledning here
Download Anmodning here

Hva koster Coremine Vitae tjenesten?

Når du kontakter oss vil vårt team gjøre en kostnadsfri evaluering av dine journaler og fremlegge hva vi kan gjøre for deg. Pris på våre tjenester er fra NOK 5000. Vi priser tilbud ut ifra kompleksitet og omfang.

Hvilke medisinske dokumenter trenger dere fra meg?

Vi trenger følgende dokumenter: 1. Siste epikriser fra ditt behandlende sykehus 2. Beskrivelser av CT/MR-bilder (fra radiologi) 3. Blodprøver inkludert tumormarkører (hvis tatt) 4. Histologisk rapport/og eller genetisk analyse (fra patologi) 5. Andre evalueringer og/eller rapporter som er gjort vedrørende diagnose eller behandling

Hvordan sender jeg dere mine medisinske dokumenter?

Vi foretrekker at du laster opp relevante medisinske dokumenter digitalt i vår sikre plattform Helseboka. Dersom det er mer praktisk for deg, kan du også sende oss dine medisinske dokumenter via ordinær post. Din pasientkoordinator vil hjelpe deg med innhenting av medisinske dokumenter og med å sende dine medisinske dokumenter til oss.

Hvordan lagrer og håndterer dere personopplysningene mine?

Coremine Vitae følger alle forskrifter om datasikkerhet. Du kan lese vår personvern erklæring her.

Privacy Policy

Hvorfor må vi bruke en sikker portal for kommunikasjon og deling av dokumenter?

Vi tar helsen din på alvor. På grunn av at personlig medisinsk informasjon er sensitiv informasjon er Coremine Vitae juridisk og moralsk tvunget til å oppbevare og håndtere informasjonen din i en sikker digital portal. Vi benytter oss av Helseboka for sikker kommunikasjon og deling av dokumenter.

Når kan jeg forvente å motta rapporten min?

Å lage en persontilpasset biomedisinsk rapport krever tid og ressurser, og tiden som brukes på hver rapport vil variere fra sak til sak. I din første samtale med oss vil vår pasientkoordinator kartlegge dine behov. I etterkant av samtalen vil vårt team gjøre et estimat på når rapporten forventes å være ferdig til utsendelse. Vi tar som regel sikte på 2-3 uker fra vi har mottatt alle dine medisinske journaler til rapporten er ferdigstilt.

Hvilket språk benytter dere til å skrive rapporten?

Hovedrapporten, som er ment å deles med din lege, vil skrives på engelsk. Fordi innholdet i rapporten er komplekst og ment for legen din, utformer vi i tillegg et pasientvennlig sammendrag av rapporten til deg. For norske pasienter vil sammendraget være på norsk. Kommunikasjonen med oss og presentasjonen av rapporten kan foregå enten på engelsk eller norsk. Det velger du.

Kan dere sende Coremine Vitae rapporten til legen min?

Dersom legen din ønsker å motta rapporten fra oss og du samtykker til å dele rapporten, kan vi sende den direkte til din lege. For at vi skal kunne sende rapporten må du gi oss kontaktinformasjonen til din lege/legekontor. Vi vil skrive et følgebrev til legen din for å forklare hvordan rapporten er ment å brukes. Vi kan også diskutere rapporten med legen din, eller han/hun kan delta i presentasjonen av rapporten.

Tilbyr Coremine Vitae genetisk testing?

Coremine Vitae utfører ikke genetisk testing. Vi tolker resultatene fra en gentest og gir deg en omfattende analyse av hva de ulike funnene kan bety for deg. Vi hjelper deg med å finne ut hvor du kan få utført en genetisk test.

Tilbyr Coremine Vitae medisinsk behandling?

Coremine Vitae tilbyr ikke medisinsk behandling. Vi er et team bestående av forskere og leger som vurderer forskningsresultater og evidensbasert informasjon som kan være relevant for deg og dine behandlingsalternativer.

Kan Coremine Vitae diagnostisere meg?

Coremine Vitae er ikke i stand til å diagnostisere deg, bare legen din kan gi en gyldig diagnose.

Gir Coremine Vitae juridisk eller medisinske råd?

Coremine Vitae gir ikke juridisk eller medisinsk rådgivning. Vi finner persontilpasset informasjon om behandlingsalternativer som du kan diskutere med legen din og hjelpe deg med å ta beslutninger om dine neste steg i behandlingen.

Har Coremine Vitae leger som kan skrive resepter for meg?

Lege hos Coremine Vitae kan ikke skrive ut resept på legemidler til deg. Vi finner informasjon om nye behandlingsmetoder og potensielle medikamenter som kan være tilgjengelig off-label. Informasjon om hvordan du får tilgang til disse behandlingene bør diskuteres med legen din.

Coremine Vitae logoLogo
Empowering patients with knowledge about their treatment options,. Coremine Vitae strives to provide patients with personalized information about their diagnosis.
Contact
Coremine Vitae AS
Klaus Torgårds vei 3, 0372
Oslo, Norway.
E-post: contact@coreminevitae.com