PASIENTHISTORIER
Organisasjon

Rolf J. Ledal, Generalsekretær i Hjernesvulstforeningen

Gjennom samarbeidet med PubGene har mange av Hjernesvulstforeningens medlemmer fått tilgang på sin egen CoreMine Vitae rapport som et supplement til sin ordinære behandling. Hjernesvulstpasienter i Norge har ikke noe standardisert verktøy for samvalg og beslutningsstøtte. Gjennom rapporten har de fått råd om aktuelle behandlinger som er tilpasset deres personlige medisinske profil, basert på deres genetiske profil og sykdommen. Rapporten har dermed medvirket til at pasienten i større grad kan ta beslutninger om behandling og muligheter for deltakelse i kliniske studier, gjennom å legge bedre til rette for samvalg.
Les mer
Pasient

Breast Cancer Patient, London, England

The Coremine Vitae report helped me in my medical evaluation. It also helped me take the right decision as to which surgery and treatment I should have in line with my surgeon and doctor’s recommendation. It helped me see the global context as the report gave insight on what goes on in other countries and mentioned the medical trials taking place. It also helped me ask the right questions to my surgeon and oncologist.
Les mer
Pasient

Ragnhild Hylland Hansen, mor til pasient

Vi ble gjort kjent med Coremine Vitae via bekjente etter at vår sønn fikk påvist uhelbredelig kreft. Fra vår første kontakt opplevde vi at teamet var seriøse og profesjonelle. Vi ble godt ivaretatt, og det var viktig å kunne diskutere våre tanker og spørsmål med noen utenfor det offentlige systemet som innehadde den nødvendige kompetansen. I vår situasjon var det viktig å være oppdatert på den nyeste forskningen og vite at ingenting skulle være uprøvd. Ettersom det offentlige er bundet av et strengt rammeverk med hensyn til hva som er etablert behandling og det tar lang tid fra utprøving av nye legemidler til det blir tilgjengelig i klinikken, var Coremine Vitae essensielt for oss.
Les mer
Pasient

Ingjerd Vestengen, Pasient

Coremine Vitae har vært og er en god støtte for meg og min ektemann. Materialet fra Coremine Vitae har økt vårt kompetansenivå om kreftsykdommen og gjort oss i stand til å stille relevante spørsmål om behandlingsvalg, og ved behov også utfordre behandlende leger, både på onkologisk og kirurgisk avdeling. Vi er godt fornøyde med dialogen med Coremine Vitae. De yter svært god service, er effektive og tilgjengelige.
Les mer
Coremine Vitae logoLogo
Coremine Vitae tilbyr persontilpassede rapporter om behandlingsalternativer for pasienter med en kreftdiagnose eller annen livsendrende sykdom.
Contact
Coremine Vitae AS
Klaus Torgårds vei 3, 0372
Oslo, Norway.
E-post: contact@coreminevitae.com
Tlf: +47 457 37 749