We put the patient first
1. Access our secure portal to safely discuss your health information.
2. Fill a non-commitment form in the secure portal about your condition and preferences.
3. Our scientific team will evaluate your case and we will contact you with an offer.
Fornavn
Etternavn
E-post
Telefonnummer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
I dag markeres Verdens kreftdag


Det var sommerferie og hun var syv måneder på vei med barn nummer to. Tanken på brystkreft gikk fra å være ikke eksisterende, til å ta over hele eksistensen.

Frida ble møtt av et helt fantastisk helsepersonell. «De burde egentlig få et eget innlegg med en hyllest». Allikevel vil det være behov hos pasienter som helsevesenet har problemer med å dekke, fordi det er 35.000 unike behov. Coremine Vitae har som mål å styrke pasienter ved å gjøre dem mer informert om egen situasjon og muligheter, for å bedre kunne delta i samvalgsprosesser der viktige beslutninger om behandlingsvalg skal tas.

Tross god informasjon fra sykehuset ble Frida sittende med mange spørsmål om tiden fremover, og tiden fremover var fylt med venting.

Venting på operasjon, venting på svar, venting på fødsel, venting på behandling, vente på å komme i gang med hovedprosjektet: bli frisk!

Selv med en familie og venner som slo ring om henne, følte hun seg allikevel alene. Alene om å bli operert. Alene om å føde. Alene om å få cellegift. Alene om å få stråling. Alene om dødsangsten. Alene om spørsmålene.

Coremine Vitae tilbyr skreddersydd informasjon og kunnskap til pasienter som bidrar til at de får kontroll over egen helsesituasjon, kunnskap om muligheter og føler seg tryggere i møtet med egen sykdom.

Ventetiden kan brukes til å gjøre seg kjent med hvilke alternativer som ligger foran seg, innhente aktuell og troverdig informasjon om muligheter, skaffe seg kunnskap slik at man kan stille helsepersonell de riktige spørsmålene. Bruke tiden effektivt.

For Frida ble internett overveldende, og det hun fant ga henne ikke tryggheten hun trengte. Det ble «overload» av informasjon. Hva er aktuelt for meg? Hva kan jeg stole på?

Frida hadde tilgang til Coremine Vitae da hun be diagnostisert. Der fant hun en trygghet i ryddet, filtrert og troverdig informasjon. Persontilpasset for hennes situasjon og behov. Informasjon bunnet i evidens, i forskning. Å få denne informasjonen tidlig ga en trygghet på veien videre. Trygghet i møtet med alt som skulle skje fremover.

Coremine Vitae konkurrerer ikke med helsepersonell. Vi kan ikke erstatte den omsorgen og nærheten man får som pasient på norske sykehus. Men med 35.000 unike behov og helsepersonell med begrenset med tid, er det en risiko for at informasjonen er for generell og fragmentert.

Hennes kunnskap og erfaring som pasient er flettet inn i tjenesten vi leverer, og selv om hun er frisk er det alltid en trygghet å ha Coremine Vitae lett tilgjengelig.

I dag markeres Verdens kreftdag

Over 35.000 nordmenn får kreft hvert år

35.000 historier

35.000 hverdager som blir snudd på hodet

35.000 muligheter for å lære mer om kreftpasientenes behov

Ask a Scientist

Ask a scientist section was created to help individuals understand the basics of science, scientific research, medicine and more.